remove frame Https://vanphongphu.com/nganh-nghe/van-g...