remove frame Https://vesitvataradhaka.blogspot.com/